برنامه نویسی مرکز تلفن

برنامه نویسی در سیستم تلفنی به کارایی شازمان ها می افزاید و امکانات ویژه ای در اختیار آن ها قرار می دهد. در سیستم های جدید تلفنی شما به امکاناتی بسیار فراتر از تلفن های سنتی دسترسی دارید. این سیستم ها هزینه های شما را کاهش می دهند و با دقت بسیاری کارهای شما را انجام خواهند داد. شما را از دخالت یک منشی حواس پرت ! نجات خواهند داد.

در سیستم های جدید تلفنی شما به امکاناتی بسیار فراتر از تلفن های سنتی دسترسی دارید. این سیستم ها هزینه های شما را کاهش می دهند و با دقت بسیاری کارهای شما را انجام خواهند داد. شما را از دخالت یک منشی حواس پرت ! نجات خواهند داد.
به طور نمونه به یک مثال بسیار ساده دقت کنید: شما صاحب چند مهد کودک در شهر هستید و ثبت نام کودکان جدید و اطلاع رسانی در مورد زمان حضور آن ها و مراحل ثبت نام شان برای شما به یک کابوس بدل شده است. با یک سیستم نلفنی که برنامه ریزی شده باشد دیگر شما غصه ای نخواهید داشت. مشتری به شما زنگ می زند و با همان تلفن شما مشخصات او را دریافت می کنید و صدایش را ضبط می نمایید. در پایان ثبت نام یک شماره پیگیری به او می دهید که پس از آن با وارد کردن شماره می تواند مراحل ثبت نام کودک خود را پیگیری کند.
یا یک شرکت خدماتی قصد دارد برای واحد گارانتی قطعات خود از سیستم تلفنی به منظور اطلاع رسانی وضعیت گارانتی استفاده کند. مشتریان بعد از تحویل قطعه خود به شرکت، اپراتور یک کد رهگیری به آنها می‌دهد تا بعدا از طریق تلفن گویا بتوانند وضعیت قطعه خود را پیگیری کنند (کد رهگیری می‌تواند توسط CRM “سیستم مدیریت ارتباط با مشتری” یا هر نرم افزار دیگری بر روی Database ثبت شود). برای راه اندازی این سناریو در سیستم تلفنی می‌توان تماس ورودی را به صورت مستقیم یا از طریق IVR (منوی صوتی) به یک برنامه فرستاد و در آنجا کد رهگیری از مشتری گرفته شود و با توجه به وضعیت فعلی قطعه، فایل متناسب با آن پخش شود.
می بینید که به همین راحتی این سیستم می تواند امکانات نامحدودی در اختیار شما قرار دهد و شما را توانمند کند و هزینه های شما را کاهش دهد. این یکی از خدمات پیشرفته ای است که در این حوزه می توانیم به شما ارائه کنیم.