امنیت مرکز تلفن های IP

یکی از دغدغه های جدی در استفاده از مراکز تلفن IP امنیت آن ها ست. که البته این دغدغه بسیار درست است. چرا که نرم افزارهایی برای هک سرورهای مرکز تلفن وجود دارد. هر چند که این برنامه ها می توانند خطر ساز باشند اما با رعایت نکاتی چند می توان بیش از ۹۰ درصد از خطرات را رفع کرد.

یکی از تخصص های ما که البته طی سال های اخیر بدست آمده است امنیت مرکز تلفن های IP ست. در این کار می تواند دو رویکرد متفاوت داشت.

۱. تمام دسترسی ها به مرکز تلفن را قطع نمود. در این روش با اختصاص یک IP نا معتبر (Invalid) می توان تمام ورودی های شبکه به سمت مرکز تلفن را قطع کرد. به این ترتیب تهدیدات به حداقل ممکن می رسد.

۲. دسترسی ها را مدیریت کرد. در این روش ما دسترسی اینترنت به مرکز تلفن IP را قطع نمی کنیم اما آن را به شدت مدیریت می کنیم. به این ترتیب تنها IP های خاصی امکان دسترسی دارند و بعضی از اجزا نیز تنها از IP های بخصوص امکان استفاده دارند.

به این ترتیب بسیاری یا می توان گفت همه تهدیدات کنترل می شوند. و استفاده شما از خطوط تلفن بسیار مطمئن خواهد بود. در این زمینه حتما با ما مشورت کنید.