سیاوشون رسانه خبری گروه رسانه

ما تعدادی از فرزندان نسل دوم و سوم انقلاب اسلامی هستیم که در دانشگاه های شیراز تحصیل کرده ایم و همواره قلب مان برای موطن و سرزمین مان می تپد. با احترام به همه سلیقه ها و اعتقادات اصیل در کنار هم جمع شده ایم تا تفکرات مان را با هم قسمت کنیم.

از این رهگذر شاید به بارورتر شدن خود و اطرافیان مان کمکی ناچیز کنیم و دیگران را با دغدغه ها، مطالعات و نقطه نظرهای خود آشنا کنیم. اگر چه سایت توسط عده ای از دانش آموختگان فارسی راه اندازی شده است اما صرفا مباحث منطقه ای را دنبال نخواهد کرد و در افقی بازتر به دنبال طرح مسائل ملی نیز خواهد بود.

http://siavashon.ir


نظر شما چیست؟